Socialt ansvar

Vi tager vores sociale ansvar meget alvorligt, og vi ønsker at påvirke samfundet omkring os på en positiv måde. Vi ser potentialet i alle personer, hvorfor ansætter vi gerne personer fra socialt udsatte grupper, og ud af vores 25 medarbejdere er fire hørehæmmede og én gigtramt på nuværende tidspunkt. Vores ambition er, at 20% af vores medarbejdere skal være socialt udsatte. Herunder hørehæmmede og langstidssyge.
Hos TemaGroup ser vi muligheder i stedet for begrænsninger, og en del af vores medarbejdere er hørehæmmede, langtidssyge og flexjobbere. Samtidig har vi løbende personer i arbejdsprøvning og uddannelsesforløb.
Vi samarbejder med Den Sociale Kapitalfond om at intensivere vores indsats på området. Vi har derfor indgået i deres vækst- og investeringsprogrammer for, at vi stigende grad kan forene den økonomiske og sociale bundlinje.